News

Ceardlanna Iar-bhunscoile

Litríocht 

 

 • Deis a thabhairt do mhúinteoirí dea-chleachtas a roinnt maidir  le pleanáil ó thaobh múineadh na litríochta de
 • Scileanna ath-inúsáidte na litríochta i réimsí eile ar an gcúrsa a phlé
 • Treoracha agus moltaí praiticiúla a chur ar fáil do mhúinteoirí ionas gur féidir leo dul i mbun lítríocht a roghnú agus a mhúineadh, straitéisí léitheoireachta san áireamh

Ag deireadh na ceardlainne beidh tuiscint níos fearr ag na rannpháirtithe ar: 

 • conas litríocht a mhúineadh de réir an chur chuige chumarsáidigh agus ar bhonn téamach
 • conas foclóir agus saibhreas teanga na scoláirí a fhorbairt go héifeachtach tríd an litríocht i gcomhthéacs na cúig scil
 • conas scoláirí a spreagadh chun foclóir agus smaointeoireacht a fhorbairt agus a leathnú le samplaí praiticiúla de straitéisí agus féidearthachtaí sa seomra ranga Gaeilge.

 

 

pdst.ie/onlinebooking

 

 

Scanánnaíocht

 • Beidh deis ag rannpháirtithe  an  scanánnaíocht a chíoradh mar mheán litríochta
 • Beidh deis ag rannpháirtithe  iniúchadh a dhéanamh ar theicníochtaí scanánnaíochta 
 • Chomh maith le sin beidh deis acu straitéisí gníomhacha a thacóidh le foghlaim litríocht  na Gaeilge a phlé agus a roinnt

Príomhábhar: 

 • Pléifear na gnéithe ábharacha a bhaineann leis an scannánaíocht d’fhonn siollabas agus sonraíocht a chur i bhfeidhm
 • Léireofar roinnt straitéisí agus samplaí físe a thacóidh le múineadh na litríochta  agus  le foghlaim na teanga
 • Pléifear dea-chleachtas inmholta maidir le scanánnaíocht sa seomra ranga Gaeilge

 

 

pdst.ie/onlinebooking