Taifid ar Chumas

 

Ceardlann dhá uair a reáchtáiltear i ngach ceann de na 21 ionad oideachais ar fud na tíre is ea Taifid ar Chumas.

Is é cuspóir na ceardlainne dhá uair seo ná an t-eolas agus na scileanna a theastaíonn uathu a thabhairt do rannpháirtithe chun gur féidir leo taifid ar chumas a riar mar chineál amháin measúnaithe ina scoil.

Is iad seo a leanas cuspóirí na ceardlainne:

 

  • Chun comhpháirteanna an phróisis léitheoireachta a léiriú do na rannpháirtithe

 

  • Chun feasacht na rannpháirtithe ar cad is Taifead ar Chumas ann a chothú

 

  • Deiseanna a chur ar fáil do na rannpháirtithe Taifid ar Chumas a riar

 

  • Deiseanna a chur ar fáil chun plé agus machnamh a dhéanamh ar an dóigh a n-úsáidtear Taifid ar Chumas

 

 

Acmhainní

 

 

 

Déan teagmháil leis an ionad áitiúil oideachais is gaire duit chun tuilleadh sonraí a fháil faoin gceardlann seo nó faoi cheann ar bith dár gceardlanna eile.