An tSraith Shóisearach – Oideachas Reiligiúnach

 

 

Féilire Imeachtaí

 


 

Fáilte chuig leathanach an fhéilire imeachtaí don  tSraith Shinsearach – Oideachas Reiligiúnach.  Féach ar an bhféilire seo a leanas chun imeachtaí CPD atá le teacht a aimsiú. 

 

Cur chuige le hOideachas Reiligiúnach an Teastais Shóisearaigh

 

Cliceáil anseo le clárú

 

Díreofar sa cheardlann seo ar anailís ar theidil dialainne Oideachas Reiligiúnach an Teastais Shóisearaigh do 2015, mar aon le cur chuige le teagasc do chumas measctha, litearthacht, uimhearthacht agus modheolaíochtaí eile le húsáid sa seomra ranga. 

 

Ionad Dáta Am
Ionad Oideachais Luimnigh Dé Máirt, an 11 Márta 7pm - 9pm
Ionad Oideachais Dhroim Conrach Dé Céadaoin, an 12 Márta 5pm - 7pm
Ionad Oideachais Chill Chainnigh Déardaoin, an 13 Márta 7pm - 9pm