An tSraith Shóisearach – Nuatheangacha

 

Acmhainní Ceardlainne SFGM

 

 

 


 

Acmhainní Ceardlainne an Earraigh, 2014

 

Pointe Spreagtha i dtreo na hIdirbhliana agus ina Diaidh
PowerPoint    
     
Dánta Blitz Treoracha Samplaí Béarla
  Spáinnis na Chéad Bhliana – Sampla 1 Spáinnis na Chéad Bhliana – Sampla 2
  Sampla de Dhán Blitz Fraincise  
     
AN IDIRBHLIAIN Leabhrán Féinmheasúnaithe na hIdirbhliana Blag an Chumainn Scannán Idirnáisiúnta
  Modúl maidir le hImpriseanaithe PowerPoint maidir le Claude Monet
  Samplaí de Storybird  
     
Drámaíocht Míniú Drámaíochta Nuatheangacha Leabhrán Dhráma na Nollag
  PowerPoint faoi dhráma na Nollag Cuireadh chuig dráma na Nollag
  focail jingle bells Teastas Cárta Nollag
     
Labhairt Cluiche Dísle Briathra Fuaimniú
  Cárta Ceisteanna La Familia Míniú ar Chárta Ceisteanna
  Las  nuevas tecnologias Mi Barrio
  El Colegio  
     
Scríbhneoireacht Mataí Boird Tuilleadh smaointe le haghaidh na Scríbhneoireachta
  Imscrúdú Láithreacha Coire  
  Treoir Tagartha My Studybar  
     
Comhionannas Ceardlann faoi Chomhionannas Teidil
  Grianghraif Lipéid Ghrianghraif
     
Éisteacht Smaointe maidir le RFI a úsáid Smaointe le haghaidh éisteachta
     
Léitheoireacht Comhaid Domino  
     
Ríomhchúpláil Faisnéis maidir le ríomhchúpláil  

 

Físeán faoi Imscrúduithe Láithreacha Coireanna

 

 

Meastóireachtaí Idirbhliana

 

 

 

 

 

 

 

Mataí Boird

 

 

 

 

 

Drámaíocht Nuatheangacha

 

 

 

 Dráma na Nollag