An tSraith Shóisearach – Eacnamaíocht Bhaile

 

 

Féilire Imeachtaí

 

 


Fáilte chuig leathanach na ndeiseanna  Forbartha Gairmiúla Leanúnaí  le haghaidh  Eacnamaíocht Bhaile na  Sraithe Sóisearaí.  Féach an féilire seo a leanas chun imeachtaí CPD atá le teacht a aimsiú.  Is féidir iad a shioncronú le d’fhéilire leictreonach féin freisin.

 

Obair Chúrsa Phraiticiúil

An Dialann d’Obair Chúrsa na hArdteistiméireachta – treoirlínte agus moltaí le haghaidh dea-chleachtais. 

 

Féach thíos le haghaidh dátaí agus ionad d’Earrach na bliana 2014.  Cliceáil anseo le clárú

 

Ionad Dáta Am
Ionad Oideachais na Carraige Duibhe An 24 Feabhra 7pm - 9pm
Ionad Oideachais Mhuineacháin An 24 Feabhra 7pm - 9pm
Ionad Oideachais na hUaimhe An 25 Feabhra 7pm - 9pm
Ionad Oideachais Chill Dara An 25 Feabhra 7.30pm - 9.30pm
Ionad Oideachais Chill Chainnigh An 26 Feabhra 7pm - 9pm
Ionad Oideachais Chorcaí An 26 Feabhra 7pm - 9pm
Oideachais Chontae Loch Garman An 26 Feabhra 7pm - 9pm
Ionad Oideachais Luimnigh An 3 Márta  7pm - 9pm
Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar An 3 Márta  7pm - 9pm
Ionad Oideachais Thrá Lí An 4 Márta  7pm - 9pm
Ionad Oideachais an Chláir An 4 Márta  7pm - 9pm
Ionad Oideachais Laoise An 5 Márta  7pm - 9pm
Ionad Oideachais Mhaigh Eo An 6 Márta  7pm - 9pm
Ionad Oideachais Shligigh An 10 Márta  7pm - 9pm
Ionad Oideachais Dhroim Conrach An 10 Márta  7pm - 9pm
Meánscoil Loreto, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall An 11 Márta  7pm - 9pm
Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí An 11 Márta  7pm - 9pm
Ionad Oideachais na Gaillimhe An 13 Márta  7pm-9pm