An tSraith Shóisearach – An Léann Giúdach

 

Cáipéisí Oifigiúla

 

 

 


 

Tabhair faoi deara:  Tugadh an siollabas reatha don Léann Giúdach isteach sa bhliain 2010. Tabharfar sonraíocht nua do Léann Giúdach na Sraithe Sóisearaí isteach do dhaltaí chéad bhliana i mí Mheán Fómhair 2017 agus déanfar é a mheasúnú don chéad uair sa bhliain 2020. (CNCM 2014)

Tugtar an siollabas reatha do Léann Giúdach na Sraithe Sóisearaí thíos.