An tSraith Shóisearach – Tíreolaíocht

 

 

Nuacht

 

 


 

Tíreolaíocht: Mapaí Scoilnet

 

7.00 - 9.30 pm

 

      Ionad Oideachais  Luimnigh:  An 1  Aibreán  2014

     Ionad Oideachais Bhaile Átha Luain:  An 3  Aibreán 2014

     Ionad Oideachais na Gaillimhe:  An 8  Aibreán 2014

     Ionad Oideachais Dhroim Conrach: An 10  Aibreán 2014

 

Clárú: Cliceáil anseo

 


 

Clár Inseirbhíse Tíreolaíochta SFGM in Earrach 2014

 

Measúnú chun Foghlama sa Tíreolaíocht:  Cliceáil anseo chun clárú

 

Réamhrá do mhúinteoirí Tíreolaíochta maidir le Measúnú chun Foghlama (McF) atá sa chúrsa seo. Leagfar amach ann go hachomair réasúnaíocht agus príomhghnéithe an McF. Díreofar go príomha ar Cheistiú (déileálfar le gnéithe eile den McF i gceardlanna níos déanaí) mar uirlis oideachais McF. Seisiún gníomhach a bheidh sa cheardlann ina mbeidh roinnt gníomhaíochtaí praiticiúla.  Cuirfear acmhainní ar fáil ar líne.

 

Mapaí a Úsáid sa Tíreolaíocht:  Cliceáil anseo chun clárú

 

Tá mapaí lárnach i dteagasc agus i bhfoghlaim na Tíreolaíochta. Clúdófar úsáid idirghníomhach a bhaint as réimse mapaí agus grianghraif ón aer lena n-áirítear an Discovery Series agus mapaí stairiúla sa seisiún idirghníomhach seo. Tabharfar tús eolais ar shuíomh Idirlín Mapaí Scoilnet athsheolta agus a bhfuil gradaim bainte amach aige, agus léireofar eiseamláirí de na húsáidí a d’fhéadfaí a bhaint as sa seomra ranga. Beidh am ar fáil do rannpháirtithe chun eolas a chur ar acmhainní ar líne.