AN TSRAITH SHÓISEARACH – AN LÉANN GIÚDACH

 

 

 

NAISC

 

 

 


 

Cé go ndéanaimid gach iarracht a chinntiú gur cruinn agus ábhartha atá naisc, ní ghlacann SFGM freagracht as leathanaigh atá á gcoinneáil ag soláthraithe seachtracha.  Cuirtear naisc ar fáil mar acmhainn do mhúinteoirí agus tá sé mar fhreagracht ar an úsáideoir teacht ar a thuairimí féin maidir le cruinneas, ábharthacht, iontaofacht agus beachtas na faisnéise atá ar shuíomhanna Idirlín a bhfuil nasc chucu.  Níor cheart a mheas gurb ionann naisc le suíomhanna Idirlín seachtracha  agus formhuiniú nó moladh a thugann SFGM  d’aon táirgí nó seirbhísí tríú páirtí a thairgtear de bhua aon fhaisnéise, ábhair nó inneachair atá nasctha ón suíomh Idirlín seo nó leis an suíomh Idirlín seo. 

 

Cláir Oideachais Mhúinteora ó Iontaobhas Oideachais Uileloiscthe na hÉireann 

 

http://www.hetireland.org/index.php?page=research_overview

 

 

Jews in Political Discourse under the auspices of the British Association of Jewish Studies (TCD: 13-15 July 2014)

 

http://britishjewishstudies.org/conference-2014/

 

 

An Léann Giúdach don Teastas Sóisearach in Éirinn

 

http://www.netvibes.com/juniorcertificatejewishstudies#General