An tSraith Shóisearach – Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil

 

 

 

Meastóireacht agus Measúnú

 

 

 


 

Scarbhileog Anailíse Ábhair:

 

Ba cheart na scarbhileoga seo a anailísiú i gcomhar le (1) Scrúdpháipéir, (2) Scéimeanna Marcála, (3) Tuarascálacha an Phríomh-Scrúdaitheora, (4) Treoirlínte Curaclaim agus (5) Scéimeanna oibre don ábhar sin sa scoil.

Treoracha maidir le Scarbhileoga Anailíse Ábhair

Anailís Ábhair d’Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil an Teastais Shóisearaigh


 

Acmhainní Scrúduithe Choimisiún na Scrúduithe Stáit

  Cliceáil anseo chun rochtain a fháil ar Acmhainní Scrúduithe Choimisiún na Scrúduithe Stáit, lena n-áirítear scrúdpháipéir roimhe seo, scéimeanna marcála ardleibhéil agus gnáthleibhéil agus tuarascálacha an Phríomh-Scrúdaitheora.


 

Tuairisc ar Thionscadal Gníomhaíochta

Leabhrán  faoin Tuairisc ar Thionscadal Gníomhaíochta Cliceáil Anseo

Leabhrán faoi Mheasúnú Obair Chúrsa Cliceáil Anseo

Treoirlínte maidir le Tuairisc ar Thionscadal Gníomhaíochta a Chomhlánú  Cliceáil Anseo

Treoirlínte maidir le Leabhrán faoi Mheasúnú Obair Chúrsa a Chomhlánú Cliceáil Anseo

 


 

Ciorclán maidir le Leabhrán faoi Mheasúnú Obair Chúrsa agus le Tuairisc ar Thionscadal Gníomhaíochta – Cliceáil Anseo