An tSraith Shóisearach – Stair

 

 

 

Uimhearthacht

 

 

 

Rinneadh an leabhar acmhainne Key Definitions in Numeracy a phleanáil agus a fhorbairt chun tacú le teagasc agus le foghlaim na huimhearthachta agus na litearthachta uimhriúla i scoileanna TSCS. Faightear sainmhínithe achoimre agus sainmhínithe atá áisiúil do dhaltaí ar eochair-choincheapa, ar phróisis agus ar théarmeolaíocht uimhearthachta sa leabhar acmhainne seo.

 

 

Key Definitions in Numeracy

__________________________________________________________________________________________

 

Rinneadh an paca acmhainní seo a phleanáil agus a fhorbairt chun tacú le teagasc agus le foghlaim na huimhearthachta agus  na litearthachta uimhriúla i scoileanna TSCS agus, go háirithe, gnéithe na litearthachta uimhriúla a bhaineann le stór focal, teanga  agus cumarsáid.  Tabhair faoi deara nach bhfuil an tsraith seo de Keywords of Numeracy uileghabhálach agus féadfaidh múinteoirí cur leis an tsraith  agus í a bhreisiú de réir mar is gá.

 

Keywords of Numeracy