Teastas Sóisearach – An Ghaeilge

 

 

 

Féilire Imeachtaí

 

 


 

Tá an chuid seo den suíomh á tógáil faoi láthair

 

Reáchtálfar dhá chúrsa ríomhaireachta i mbliana. Is féidir teacht ar thuilleadh eolais anseo.

 

ICT don Ghaeilge Labhartha

 

Tabharfaidh an cúrsa seo eolas do mhúinteoirí ar an trealamh agus na hacmhainní is úsáidí atá ar fáil chun an Ghaeilge labhartha a fhorbairt agus a mheas. Foghlaimeoidh na múinteoirí conas teacht ar na hacmhainní úsáideacha seo agus iad a chur in oiriúint dá gcomhthéacs féin. Cabhróidh ábhar an chúrsa seo le múinteoirí réimse modheolaíochtaí a fhorbairt a spreagfaidh an chumarsáid agus a chabhróidh go mór leo freastal ar scoláirí le riachtanais éagsúla. Tuilleadh eolais anseo.

 

Acmhainní ar líne don Teagasc trí Ghaeilge

 

Tabharfaidh an cúrsa seo eolas do mhúinteoirí ar na hacmhainní is úsáidí atá ar fáil ar an idirlíon do sheomra ranga iar-bhunscoile Gaeilge T1 (Iar-bhunscoileanna ina múintear trí mheán na Gaeilge).  Pléifear conas an tIdirlíon a úsáid chun tacú leis an bhfoghlaim sa litearthacht go háirithe. Tuilleadh eolais anseo.