An tSraith Shóisearach – Tíreolaíocht

 

 

Naisc

 

 

 


Cé go ndéanaimid gach iarracht a chinntiú gur cruinn agus ábhartha atá naisc, ní ghlacann SFGM freagracht as leathanaigh atá á gcoinneáil ag soláthraithe seachtracha.  Cuirtear naisc ar fáil mar acmhainn do mhúinteoirí agus tá sé mar fhreagracht ar an úsáideoir teacht ar a thuairimí féin maidir le cruinneas, ábharthacht, iontaofacht agus beachtas na faisnéise atá ar shuíomhanna Idirlín a bhfuil nasc chucu.  Níor cheart a mheas gurb ionann naisc le suíomhanna Idirlín seachtracha  agus formhuiniú nó moladh a thugann SFGM  d’aon táirgí nó seirbhísí tríú páirtí a thairgtear de bhua aon fhaisnéise, ábhair nó inneachair atá nasctha ón suíomh Idirlín seo nó leis an suíomh Idirlín seo.

 

Cuireann  Cumann na Múinteoirí Tíreolaíochta in Éirinn  (AGTI) cúrsaí Forbartha Gairmiúla Leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile  Tíreolaíochta in Éirinn. Comhoibríonn SFGM le AGTI. Téigh chuig www.agti.ie i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Suíomhanna Idirlín breise a Moladh ag Inseirbhís

Suíomhanna Idirlín a bhaineann le hIthir

Suíomhanna Idirlín ar Bhithóim

Suíomhanna Idirlín maidir leis an Atmaisféar agus an Aigéan