An tSraith Shóisearach – Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil

 

Acmhainní Curaclaim

 

 


 

Tá Curaclam OSSP roinnte ina cheithre aonad. Seo a leanas iad:

Aonad 1: An Duine Aonair agus Saoránacht
Aonad 2: An Pobal
Aonad 3: An Stát – Éire
Aonad 4: Éire agus an Domhan

 

 

 

Tá OSSP bunaithe ar Sheacht gcoincheap: Cliceáil ar gach coincheap chun teacht ar na hacmhainní gaolmhara

  1. DAONLATHAS
  2. CEARTA AGUS FREAGRACHTAÍ
  3. DÍNIT AN DUINE
  4. IDIRSPLEÁCHAS
  5. FORBAIRT
  6. DLÍ
  7. MAOIRSEACHT