An tSraith Shóisearach – Oideachas Reiligiúnach

Fáilte!


Nuacht:

Tá an suíomh Idirlín seo á thógáil faoi láthair

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach: (CPD)

 

 

Tacaíocht Scoilbhunaithe:

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Oideachas Reiligiúnach: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne . 

 

Tuilleadh  Tacaíochta:

Cuireann Cumann Múinteoirí Oideachais Reiligiúnaigh na hÉireann  (RTAI) cúrsaí Forbartha Gairmiúla Leantaí, seimineáir, ceardlanna agus laethanta acmhainní ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile  Oideachais Reiligiúnaigh in Éirinn. Comhoibríonn SFGM leis an RTAI. Téigh chuig  http://www.rtai.ie i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Tacaíocht SFGM:

Is í Esther Herlihy an Riarthóir agus tá sí  lonnaithe in  Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Co. na Mí. 

Seoladh ríomhphoist:   estherherlihy@pdst.ie