An tSraith Shóisearach – Béarla

 

 

 

Cáipéisí Oifigiúla

 

 

 


Tá naisc le siollabas agus treoirlínte Bhéarla na Sraithe Sóisearaí le fáil thíos

An Siollabas Reatha

 

 

Tá ábhar oifigiúil ar an leathanach seo is ábhar spéise do mhúinteoirí Béarla, arna fhoilsiú ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM), an Roinn Oideachais agus Scileanna agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit (SEC). 

An Siollabas Reatha

Treoirlínte Reatha