An tSraith Shóisearach – Béarla

 
 

 

 

Acmhainní Curaclaim

 


 

Is féidir faisnéis agus acmhainní do  chúrsa nua Bhéarla an Teastais Shóisearaigh a fháil ar:

Suíomh Idirlín CNCM

 An suíomh Idirlín curriculumonline.ie

An suíomh Idirlín juniorcycle.ie


TUARASCÁIL AN CHOLLÓICIAM AR BHÉARLA AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH

Sa bhliain 2008, rinne an tSeirbhís Tacaíochta Béarla  óstáil ar chollóiciam ar Bhéarla an Teastais Shóisearaigh agus tá sleachta curtha in eagar ó na himeachtaí foilsithe aici. Ba é ab aidhm di plé agus comhrá gairmiúil a chur chun cinn i measc múinteoirí Béarla ar chineál an ábhair agus ar chineál na dea-fhoghlama agus an dea-theagaisc sa seomra ranga Béarla.

Cliceáil anseo le híoslódáil


 

Cliceáil anseo chun Eagrán an Earraigh den Teaching English Magazine  a íoslódáil. Faightear an méid seo a leanas ann:

 

  • Buaiteoirí Filíochta 2012
  • Ceangal a Chruthú idir Bunscoil agus Iar-bhunscoil
  • Cártaí Sracfhéachana a Scríobh
  • Léamh mar Chaitheamh Aimsire
  • Ficsean a Mholtar don 1ú agus don 2ú Bliain
  • Léirmheasanna Gearra ar Théacsanna na hArdteistiméireachta in 2015

 

 

 

 


 

Eagrán Cuimhneacháin Speisialta

 

Eagrán speisialta cothrom bliana dár n-iris chun  deich mbliana de phríomhchomórtas na hÉireann do scríbhneoirí óga a shonrú.  Is féidir na hiontrálacha buaiteacha bailithe ó na deich mbliana den chomórtas a íoslódáil thíos.  Ceiliúrann an t-eagrán seo den iris cruthaitheacht ár scríbhneoirí óga agus sárobair na múinteoirí Béarla agus bua glúin nua scríbhneoirí á n-oiliúint acu.

 

Buaiteoirí, Ardmholta agus Molta don Chomórtas le Dán a Chumadh 2012

Buaiteoirí Sraithe Sóisearaí – Cliceáil anseo