An tSraith Shóisearach – Béarla

 

Fáilte!


 

 

An Nuacht  is Déanaí:

 

Comórtas le Dán a Chumadh 2014

 

Tá lúcháir ar an bhfoireann Béarla in SFGM an deis seo a thapú chun aitheantas a thabhairt d’éachtaí iontacha ár gcuid daltaí agus múinteoirí sa Chomórtas Náisiúnta Filíochta 2014 atá á reáchtáil faoi láthair ag an iris Teaching English ó SFGM.

Fuaireamar breis agus naoi gcéad iontráil ó scoileanna as gach cearn na tíre agus bhí sé fíordheacair na dánta is fearr a roghnú i measc an iliomad iontrálacha den scoth a bhí ann. Bhíomar an-tógtha le caighdeán na ndánta a chuir na daltaí isteach. Ba léir dúinn gur chuir siad a lán smaoinimh agus iarrachta isteach ina gcuid saothair agus tá súil againn go rachaidh siad ar aghaidh chun tuilleadh dánta a scríobh agus go leanfaidh siad de bheith ag cur leis an iris sa todhchaí.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach múinteoir a ghlac páirt sa chomórtas as a gcuid ama, treorach agus díograise a thabhairt do scríbhneoirí óga agus as spreagadh a thabhairt dóibh tabhairt faoina n-aistear cruthaitheach féin. Chomh maith leis sin, ba mhaith linn buíochas a ghabháil le hÉigse Éireann as a cuid oibre agus ba mhaith linn buíochas ar leith a ghabháil le Esther Herlihy in Ionad Oideachais na hUaimhe as a cuid oibre chun a áirithiú go n-éireodh go geal leis an gcomórtas i mbliana.

 

Poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found words

- Robert Frost

 

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach: (CPD)

 

Cuirtear cúrsaí fómhair do CPD ar fáil sa Bhéarla. Féach ar an bhféilire imeachtaí i gcomhair sonraí.

 

Tacaíocht Scoilbhunaithe:

 

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Béarla: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne .

 

Tuilleadh  Tacaíochta:

 

Bunaíodh Eagraíocht Náisiúnta na hÉireann do Mhúinteoirí Béarla (INIOTE) i mí Dheireadh Fómhair 2008 agus  tá 21 brainse ar fud na tíre aici.  Caibidil nua spleodrach i stair chumainn ábhair Bhéarla na hÉireann is ea bunú na heagraíochta. Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le hEagraíocht Náisiúnta na hÉireann do Mhúinteoirí Béarla, téigh chuig www.inote.ie

 

Teagmháil SFGM:

 

Seo a leanas liosta de chomhairleoirí do Bhéarla:

Christina Clarke       Ríomhphost: christinaclarke@pdst.ie

Claire Matthews      Ríomhphost: clairematthews@pdst.ie

Selena Wilkes          Ríomhphost: selenawilkes@pdst.ie

Marie Clynes             Ríomhphost: marieclynes@pdst.ie