An tSraith Shóisearach – Eacnamaíocht Bhaile

 

 

 

Meastóireacht agus Measúnú

 

 


 

 

 

 Tógtha ó www.examinations.ie

 

Eacnamaíocht Bhaile sa Teastas Sóisearach  Measúnú

Scrúdpháipéar
Ardleibhéil, Roinn A

Scrúdpháipéar Ardleibhéil, Roinn B

Scéim Mharcála Ardleibhéil

Scrúdpháipéar Gnáthleibhéil

Scéim Mharcála Gnáthleibhéil

Tuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora*

2013 2013 2013 2013 2013  

2012

2012

2012

2012

2012

 2012

2011

 

2011

2011

2011

 

2010

2010

2010

2010

2010

 

2009

 

2009

2009

2009

 

2008

2008

2008

2008

2008

 

2007

 

2007

2007

2007

 

2006

 

2006

2006

2006

2006

2005

 

2005

2005

2005

 

2004

 

2004

2004

2004

 

 

* Tabhair faoi deara nach bhfoilsítear Tuarascálacha an Phríomh-Scrúdaitheora gach bliain i ngach ábhar