An tSraith Shóisearach – Staidéar Gnó

 

 

 

Cáipéisí Oifigiúla

 

 

 


Tá naisc chuig siollabas agus treoirlínte Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí le fáil thíos.

 

 

Siollabas

Cliceáil anseo chun Siollabas Staidéar Gnó an Teastais Shóisearaigh a íoslódáil

 


Treoirlínte do Mhúinteoirí

 

Cliceáil anseo chun na Treoirlínte do Mhúinteoirí Staidéar Gnó a íoslódáil.