An tSraith Shóisearach – Staidéar Gnó

 

 

 

Acmhainní Curaclaim

 

 

 


Fáilte chuig an rannán na n ACMHAINNÍ CURACLAIM  le haghaidh Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí. Tá roinnt foleathanach sa rannán seo de shuíomh Idirlín SFGM chun rochtain a éascú.

 

Tá curaclam an Staidéir Gnó comhdhéanta de cheithre phríomhthopaic. Cliceáil ar thopaic  thíos chun rochtain a fháil ar ábhar don topaic sin.

 

Cuimsíonn roinnt topaicí leathanaigh fothopaice de réir shiollabas an Staidéir Gnó.

 

 
 

 

   

   

    

    


   Cur chuige comhtháite gearr simplí i leith leabharchoimeád.

   Más mian leat an cháipéis seo a íoslódáil nó a phriontáil, cliceáil an nasc seo

   Acmhainní Ginearálta Staidéar Gnó: 

   Roinn an Ábhair – Acmhainní Pleanála
   Teimpléid iad na cáipéisí uile thíos ba cheart a mhionathrú leis an gcás i ngach scoil aonair a léiriú.
   Clár Ábhar An Roinn Gnó: Sonraí

   Taifead ar CPD

   Cruinnithe Roinn an Ábhair

   Miontuairiscí Gnímh

    

   Beartais Shamplacha
   Riachtanais Speisialta Daltaí nach Labhraíonn Béarla

   Meantóireacht/Múinteoirí Nuacháilithe

   Obair Baile Measúnú

   Forbairt Ghairmiúil

   Naisc Thraschuraclaim maidir le Gnó

   Sláinte agus Sábháilteacht

    
   Ábhar Curaclaim

   Dréachtphlean Hipearnasctha Samplach do Staidéar Gnó: Acmhainn Chomhoibríoch

   Anailís Ábhair
   Cuntasaíocht Gnó

   Eacnamaíocht

   Staidéar Gnó Nascmhodúil GCAT

   Anailís ar na Scrúduithe Stáit: Teimpléad 

   Cigireachtaí Ábhair

   Treoir maidir le Cigireacht Theagmhasach

   Machnamh Múinteoirí

   Seicliosta le haghaidh Féinmheastóireacht Múinteoirí